Unga Rörelsehindrade

2012.09

Wordpress

Avancerade formulär

CSS

Mycket information

ungarorelsehindrade.se

På mitt arbete på Förbundet Unga Rörelsehindrade har jag skapat några olika versioner av ungrorelsehindrade.se. Den senaste versionen är en WordPress installation.
Jag använde ett färdigt tema som är till stor del omgjort med främst CSS. Mycket information som är strukturerad i få menyer. Avancerade formulär för att anmäla sig till aktiviteter och för att bli medlem.

Fler projekt