Unga Synskadade

2013.08

CSS

Drupal

Appifierad för iOS

Responsive design

HMTL5 Ljuduppspelare

Ansvarig för projektet och gjorde nästan allting själv. En projektledare som stöd.

Mycket kontakt med kund och självständigt arbete. Var anställd på Happiness under projektet.

Fler projekt