Solita

2012.09

Design

Använbarhets-tester

Expertanalys

Photoshop

Arbetade fram en ny design till Solitas webbplats och förbättrade den efter resultat från användbarhetstester.
Detta har inte bara innefattat interaktionsdesign och användbarhet utan också arbete för att komma fram till hur webbplatsen bäst ska utstråla Solitas idéer och filosofi.

Fler projekt