CV

Kreativ webbutvecklare med fokus på frontend

 

Profil

Jag är en kreativ frontendutvecklare och UX Designer som gillar teknik och människorna som använder den. Jag är bra på att se detaljerna och har bra överblick. Har höga ambitioner, gillar utmaningar, älskar att lära mig och utvecklas. Jag är pedagogisk, analytisk och är en bra kommunikatör.

Målsättning

Att jobba med frontendutveckling, UX design och användbarhet där jag får möjlighet att att göra stor nytta för användare och kunder, får utvecklas och får utmaningar. Jag vill arbeta på ett företag som har bra strategier och värderingar och som ser mig som individ och sätter kunden högt. Jag ser också en framtid som projektledare/produktägare/scrummaster/teamlead eller annan befattning där jag kan leda och planera arbetet.

Erfarenhet

Frontendutvecklare och UX Designer

Stockholms Universitet, Stockholm, 2013 – fortfarande

Arbetar som frontendutvecklare och UX Designer . I olika perioder har rollerna olika mycket fokus men över tid har det varit ca 50% på varje roll.

Jag har bland annat gjort två stora förstudier med effektkartläggning med många djupintervjuer, workshops, målgruppsanalys och effektkartläggning.

Jag har arbetar med ett stort projekt där vi nyutvecklat ett system för att stödja lärarstudenters och deras handledare och lärare under sin praktik. Systemet ska användas av 7 lärosäten och Stockholms alla kommuner. Där hade jag huvudansvaret för frontendutvecklingen.

Jobbat med flera stora och komplicerade system med många användare där jag har byggt nya funktioner och förbättrat gränssnitten.

Arbetat mycket med Scrum, bla varit Scrummaster och gått utbildning för att bli certifierad.

 

Fackligt uppdrag

Jag har varit ledamot i styrelsen för Fackförbundet ST för hela Stockholms universitet och är ordförande i Klubben på IT-avdelningen. Harft mycket kontakt med ledningen på olika nivåer på IT-avdelningen och även resten av universitetet.

Webbutvecklare / Webbredaktör / Redaktör

Förbundet Unga Rörelsehindrade, Stockholm, 2002 – forftarande

Mina huvudområden har varit webbdesigner, webbredaktör, marknadsföring, administratör för medlemsregistret och redaktör/redigerare/layoutare på medlemstidningen. Jag har även haft en del ansvar för att administrera datorer, nätverk mm och ekonomi.

  • Utvecklat ca 10 webbsidor
  • Utvecklat medlemsregister
  • Skapat ny design på medlemstidningen
  • Marknadsfört och layoutat många kampanjer och aktiviteter
  • Designat och hållit utbildningar i wordpress, tillgänglighet och sociala medier
  • Satt upp och administrerat datornätverk

Webbutvecklare/designer

VS Compassion, Stockholm, 2013

Projekt med mindre budget för ett uppstarts företag. Mycket kreativ frihet men höga krav från kund på kvalité och atmosfär. Mycket anpassning och speciallösningar med CSS för att passa kundens önskemål.

Webbutvecklare

Happiness, Stockholm, 2013

Drupalutveckling, javascript, CSS, HTML design och användbarhet. Med fokus på frontend design med JS, CSS, drupalteman, HTML.

Webbutvecklare

Grensman & Grensmans, Stockholm, 2013

Jag arbetade med att ta fram en ny webbplats för företaget och dess varumärken. Detta genom strategiskt förarbete, wireframes, design, frontend och beckend i Drupal.

Webbdesigner, användbarhetsexpert

”En stärkt röst”, Stockholm, 2011 – 2013

Designade projektet ”En stärkt röst”s webbsida i wordpress där jag utvecklade ett standardtema med mycket extra design och funktionalitet.

Jag har även ingått i en arbetsgrupp som har arbetat med användbarhet och tillgänglighet på de 8 deltagande organisationernas webbsidor. Arbetet har resulterat i bättre användbarhet och tillgänglighet på organisationernas webbsidor, en mall för tillgänglighet samt ett event om tillgänglighet våren 2013.

Användbarhetsexpert / Designer

Solita, Stockholm, 2012

Arbetade fram en ny design till Solitas webbplats och förbättrade den efter resultat från användbarhetstester. Detta har inte bara innefattat interaktionsdesign och användbarhet utan också arbete för att komma fram till hur webbplatsen bäst ska utstråla Solitas idéer och filosofi.

Frontendutvecklare

Stormfors, Stockholm, 2012

Arbetade med 4 projekt till kund med CSS, WordPress, e-handel, Drupal och php/html, bildbehandling.

Projektledare/Datoradministratör

Unga Rörelsehindrade Västerbotten, Skellefteå, 1999 – 2000

Arbetade med ett projekt för att utveckla organisationen samt ansvarade för datorerna.

Utbildning

Interaktionsdesign – 400 YH-poäng,

Nackademin, Stockholm, 2011 – 2013

Utbildningen som kallas Interaktionsdesign innehöll webbutveckling, användbarhet och grafisk design. Utbildningen var väldigt praktisk och hands-on, vi läste teori också men lärde oss framförallt hantverket så att vi kan jobba med det direkt. Nackademin har en stark koppling till näringslivet – Nästan alla föreläsare/lärare jobbar aktivt med det yrke som de lär ut och det finns en ledningsgrupp med representanter från näringslivet. Detta gör att det är en väldigt aktuell utbildning som motsvarar branschens krav.

Ämnen: Gruppdynamik, Webbstandarder, Grafikprogram, Textproduktion, Användbarhet: förarbete och analys, XHTML och CSS, Projektmetodik, Webbprogrammering: javascript, XML, php och MySql, Användbarhet – Design och utvärdering, Flash, ActionScript, Grafik för webb, Postproduktion för webb, Webbutveckling med CMS: Drupal, Kreativa processer, Examensarbete, LIA – lärande i arbete (Praktik).

IT och kommunikationsvetenskap – 175 hp,

Stockholms Universitet/KTH, Stockholm, 2004 – 2008

Linjen för IT och kommunikationsvetenskap grundar sig på den teknikutveckling som leder mer och fler mot ett kommunikationssamhälle, där användning och spridning av olika tekniker för kommunikation mellan människor ökar. Ytterst handlar det om kommunikation mellan människor med stöd av IT.

Under utbildningen gick jag en 1-årig utbildning som endast gavs till studenter på ITK-linjen. Den gick ut på att plocka kommunikationsdelen ur en mängd ämnen. Vi hade hög fysisk närvaro 9-17 varje dag. Vi arbetade i tre stora projekt under hela året. En mycket praktiskt och ”hans-on” utbildning. Vi hade föreläsare och lärare från de olika branscherna som kunde sina områden både praktiskt och teoretiskt.

IT och Ekonomi

Komvux, Skellefteå, 2001

Webbdesign, företagsekonomi, textbehandling, desktop publishing, Datorkunskap – fördjupning.

Yrkeskunskaper

Jag har mycket erfarenhet inom främst frontendutveckling och UX design. Några exempel:

  • Frontend: HTML, CSS, SASS, Javascript, Bootstrap, jQuery, Angular…
  • UX Design: Effektstyrning, effektkartläggning, djupintervjuer, agilt skissande, Adobe XD, Balsamiq, Photoshop, Illustrator…
  • Backend: WordPress, Drupal, Joomla, Java, Groovy, Grails, PHP (Inte fokus)

Ideellt arbete

Från 1994 har jag haft olika ideella uppdrag i Förbundet Unga Rörelsehindrade och DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, både på lokal och på riksnivå.

Mitt intresse för detta kommer sig av att jag tycker att alla människor är lika värda och ska ha samma rättigheter samt att mina föräldrar har varit engagerade.

Jag har varit ordförande, kassör, vice ordförande, sekreterare, webbdesigner, redaktör, datoradministratör, läger/kursledare, medhjälpare, arbetsgivare mm.

Språk

Behärskar svenska och engelska flytande.

Portfolio

Portfolio»

Referenser / Betyg

Referenser och betyg finns och sändes vid förfrågan.

LinkedIn»
Ladda ner CV (PDF)»
Ladda ner Personligt brev (PDF)»